Hecht | 90cm

Donau (Österreich), 1. Juli 2019

Johannes Höfner (JH FISHING) | Hecht | 90cm | Donau | Österreich | 1. Juli 2019
Fotograf: Lukas Ritzka

Bericht folgt...

Köder

STORM 360GT Coastal Mangrove Minnow 8cm 3,5g Limetreuse

Jighaken: VMC Barbarian Ball Head 1/0*

Vorfach

SUFIX Super 21 FC 0,25mm 5,9kg Clear

Hauptschnur

SUFIX x8 7,5kg Hot Yellow

Rolle

DAIWA Regal LT 3000D-C

Rute

BALZER Jörg Strehlow Signature Faulenzer Classic 2,7m 24-62g